Giften en donaties

Wil je het werk van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven steunen? Alle activiteiten van de Historische Vereniging worden uitgevoerd door vrijwilligers. Financieel is de vereniging volledig afhankelijk van inkomsten uit de contributies en van giften en donaties. Voor het werk van de vereniging ontvangen we geen gemeente- of andere overheidssubsidie.

We stellen giften en donaties zeer op prijs. Je kunt je gift overmaken naar de bankrekening van de vereniging NL42 RABO 0301 9522 48  ten name van de penningmeester.

De Historische Vereniging is erkend als een zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Bij het doen van giften en donaties in Nederland kan daarom geprofiteerd worden van bepaalde belastingvoordelen.

Neem voor meer informatie contact met ons op.