Missie en doelen

De doelstelling van de Historische Vereniging Ameide en Tienhoven is beschreven in de oprichtingsakte, die op 8 februari 1991 is gepasseerd bij de notaris. In artikel 3 daarvan is tekst van de doelstelling verwoord:

De vereniging heeft ten doel de belangstelling voor en de beoefening van de geschiedenis van de kernen Ameide en Tienhoven in haar regionale, lokale en nationale aspecten te bevorderen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  • het houden van voordrachten, excursies en tentoonstellingen, het uitgeven van een informatiebulletin en andere geschriften en steunen van door anderen ondernomen activiteiten in de geest van de vereniging
  • het geven van publiciteit aan positieve of negatieve ontwikkelingen ten aanzien van monumenten of historisch landschapsschoon
  • het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van archivalia, publicaties, topografische afbeeldingen en historische voorwerpen
  • het stimuleren van het verzamelen van documentaire gegevens over de plaatselijke, regionale en nationale geschiedenis
  • het stimuleren van contacten tussen de beoefenaren van de plaatselijke en regionale geschiedenis, zowel vakman als amateur
  • het samenwerken met stedelijke, regionale en provinciale overheidsorganen en organisaties, belast met, dan wel zich toeleggende op taken op het gebied van inventarisaties, behoud en beheer van het culturele erfgoed in de Alblasserwaard, met name in de directe omgeving van Ameide en Tienhoven
  • alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn.