Over ons

De Historische Vereniging Ameide en Tienhoven is opgericht in 1989 en telt op dit moment ruim 700 leden. De vereniging houdt zich bezig met de bevordering van de belangstelling voor de plaatselijke historie.

Daarnaast houdt de vereniging zich actief bezig met de beoefening van de plaatselijke en regionale geschiedenis. Plaatselijk genealogisch onderzoek legt daarbij een verbinding tussen de historie en de bewoners. Hierbij komen archiefonderzoek en literatuuronderzoek aan de orde. De vereniging realiseert haar doelstellingen door tal van activiteiten.

De vereniging is gevestigd in Ameide en heeft haar domicilie in het oude Stadhuis aldaar. Ze is opgericht op 13 december 1989 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40324336. Het bankrekeningnummer van de vereniging is NL42 RABO 0301 9522 48 bij de Rabobank te Ameide ten name van de penningmeester.